Lead Farmer Network

CÙNG NÔNG DÂN KẾT NỐI THÀNH CÔNG

 

“Cùng Nông Dân – Kết Nối Thành Công” (Lead Farmer Network) là chương trình Nông dân do Corteva Agriscience khởi xướng nhằm kết nối & gắn kết bà con Nông dân tiên tiến trong việc chia sẻ, giao lưu cùng các hoạt động đồng ruộng, nhà vườn trong hành trình đưa những giải pháp tốt nhất đến với người Nông dân và cùng nhau Kết Nối Thành Công.

Thông tin chi tiết về Chương trình, Nhà Nông vui lòng liên hệ Hotline: 1800 588 808.