Novixid® 32.5OD

  • Thuốc trừ cỏ

Nhóm

  • 4

Novixid® 32.5OD là Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm mới nhất của Corteva. Với hoạt chất tiên tiến Rinskor, Novixid® giúp quản lý tốt các loại cỏ chính trên ruộng lúa như: CỎ CHÁC LÁC, LỒNG VỰC, ĐUÔI PHỤNG & CỎ LÁ RỘNG, đồng thời rất thân thiện với môi trường.

Novixid® 32.5OD - HẾT CỎ, HẾT LO

Lợi ích sản phẩm

Đối tượng phòng trừ

Cỏ lồng vực, Cỏ  gạo, Cỏ đuôi phụng, Cỏ chác, Cỏ  lác

Cây trồng

Lúa

Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý: Một số giống lúa như DS1, ST24, ST25, Đài Thơm 8, VD20 rất nhạy cảm với Novixid, bà con cân nhắc khi sử dụng