BEAM® 75WP

  • Thuốc trừ bệnh

Nhóm

  • 4

Thuốc trừ bệnh BEAM® 75WP ra đời tại thị trường Việt Nam từ năm 1995. BEAM®  đặc trị bệnh đạo ôn lúa, đạo ôn lá, cổ bông, cổ gié.

BEAM®  75WP – HÀNG HIỆU - MÁT CÂY - ĐẦY HẠT

Lợi ích sản phẩm

 

Cây trồng

Lúa

Đối tượng phòng trừ

Đạo ôn lá, đạo ôn cổ lá, cổ bông

Hướng dẫn sử dụng