Aproach® 250SC

  • Thuốc trừ bệnh

Nhóm

  • 5

Thuốc trừ bệnh APROACH® 250SC với hoạt chất Picoxystrobin, mới nhất trong nhóm Strobilurins, giúp phòng trừ bệnh lem lép hạt, đạo ôn, khô vằn trên lúa.

APROACH® 250SC – NHÌN LÀ SƯỚNG !

Lợi ích sản phẩm

 

Cây trồng

Lúa

Đối tượng phòng trừ

Lem Lép hạt, Khô vằn (đốm vằn)

Hướng dẫn sử dụng