Xevelo® 120EC

  • Thuốc trừ cỏ

Nhóm

  • 4

Xevelo® 120EC là Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm của Corteva. Với hoạt chất tiên tiến Rinskor, Xevelo giúp quản lý tốt các loại cỏ chính trên ruộng lúa, kể cả khó trị & kháng thuốc, đồng thời rất thân thiện với môi trường.

Xevelo® 120EC - DIỆT CỎ NHẸ CÔNG, LÀM NÔNG BỀN VỮNG

Lợi ích sản phẩm

 

Cây trồng

Lúa

Lúa
Lúa

Đối tượng phòng trừ

 

Các loại cỏ khó trị và kháng thuốc trên ruộng lúa như: cỏ lồng vực, cỏ gạo, cỏ đuôi phụng, cỏ chác, cỏ lác, cỏ đuôi heo,...

Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý: Một số giống lúa như DS1, ST24, ST25, Đài Thơm 8, VD20 rất nhạy cảm với Xevelo, bà con cân nhắc khi sử dụng