Dithane® M-45 80WP

  • Thuốc trừ bệnh

Nhóm

  • 5

Dithane® M-45 80WP - Thuốc phòng trừ bệnh phổ rộng trên nhiều loại cây trồng, có bổ sung thêm vi lượng Kẽm, Mangan. 

Dithane® M-45 80WP - SÁNG BÔNG, BÓNG TRÁI!

Lợi ích sản phẩm

 

Cây trồng

Khoai Tây, Cà Chua

Lúa

Cà phê, Điều, Xoài

Vải, Nho

Hướng dẫn sử dụng