Closer® 500WG

  • Thuốc trừ sâu

Nhóm

  • 4C

Closer® 500WG có cơ chế tác động hoàn toàn mới, đặc trị các côn trùng chích hút (rầy, rệp) kháng thuốc và khó trị trên nhiều loại cây trồng. Hiệu quả nhanh và kéo dài, thời gian cách ly ngắn.

Closer® 500WG - ĐẤM GỤC CHÍCH HÚT

Lợi ích sản phẩm

Cây trồng

Đối tượng phòng trừ

Hướng dẫn sử dụng