Hạt giống

farmer hand corn

5 Products Found

No products match your selections.

Please clear your filter selections and try again.

Giống Lúa Lai 27P31

Hạt Giống

27P31 là Giống lúa lai 3 dòng do công ty Pioneer Hibred (Hoa Kỳ), nay là Corteva Agriscience lai tạo và sản xuất.

Giống Lúa Lai 27P53

Hạt Giống

27P53 là Giống lúa lai 3 dòng do công ty Pioneer Hibred (Hoa Kỳ), nay là Corteva Agriscience lai tạo và sản xuất.

Giống Ngô Lai P4124

Hạt Giống

Hạt siêu đá, màu hạt sáng đẹp, lõi chắc, chống thối trái rất tốt, có thể bảo quản lâu trên ruộng hoặc trong kho.

Giống Ngô Lai P4311

Hạt Giống

Giống thích nghi rộng nên có thể trồng ở nhiều vụ trong năm, tuy nhiên, cần bố trí thời vụ sao cho giai đoạn trổ cờ phun râu không gặp nhiệt độ không khí cao, độ ẩm thấp để bắp kết hạt tốt.

Giống Ngô Lai P4554

Hạt Giống

Hạt siêu đá, màu hạt sáng đẹp, lõi chắc, chống thối trái rất tốt, có thể bảo quản lâu trên ruộng hoặc trong kho

®™Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or their respective owners.