Giống Lúa Lai 27P31

*Nguồn gốc và đặc điểm:

27P31 là Giống lúa lai 3 dòng do công ty Pioneer Hibred (Hoa Kỳ), nay là Corteva Agriscience lai tạo và sản xuất.

-          Thời gian sinh trưởng: Miền Nam: 95-105 ngày; Miền Bắc trong vụ mùa 108-115 ngày, vụ Xuân 125-130 ngày.

-          Phù hợp trên vùng lúa - tôm ở các tỉnh ven biển ĐBSCL với khả năng chống chịu phèn mặn tốt.

* Phòng trừ dịch hại:

-          Cỏ dại: nên phòng trừ cỏ dại từ 0-5 ngày sau gieo/cấy để giảm cạnh tranh dinh dưỡng giữa cây lúa và cỏ dại.

-          Phòng trừ sâu bệnh: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cán bộ kĩ thuật địa phương trong phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc 4 đúng để giảm chi phí, đảm bảo năng suất và bảo vệ môi trường.

*Chú ý:

-          Hạt giống đã được xử lý hóa chất vì vậy không được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi hay thực phẩm.

-          Rửa sạch tay sau khi tiếp xúc với hạt giống.

-          Hạt thương phẩm không được sử dụng làm giống cho vụ sau.

*Kĩ thuật gieo cấy:

-          Lượng giống: Làm mạ - cấy khoảng 20-25kg/ha; gieo thẳng khoảng 30-40kg/ha,

-          Ngâm ủ: vụ Xuân ngâm từ 20-24 tiếng, vụ Mùa ngâm từ 12-16 tiếng, ngâm trong nước sạch, ấm (3 sôi 2 lạnh), cứ 6-8 tiếng cần thay nước rửa chua một lần. Vụ mùa (Miền Bắc) và vụ Hè Thu (Miền Nam) ngâm 12-16 giờ. Ủ đến khi mầm dài khoảng  ⅓ chiều dài hạt thì đem gieo. Nếu sạ hàng chỉ cần ủ đến khi hạt nứt nanh đều là được.

-          Cấy: khi mạ có 3-3,5 lá (hoặc 18-20 ngày tuổi), cấy 1-2 dảnh/khóm, mật độ 33-41 khóm/1m² (12-15 x 20cm)

*Phân bón (khuyến cáo cho 1 ha):

-          Đạm (N) 100-120 kg + Lân (P₂O₅) 70 -90 kg + Kali (K₂O) 100-120 kg + 8-10 tấn phân chuồng (nếu có), tương đương 220-260 kg Urê + 400-500 kg Super lân + 165-200 Laki clorua

-          Bón lót (trước khi cấy): oàn bộ phần chuồng + lân + 20% đạm

-          Bón thúc lần 1 (7-10 ngày sau cấy): 40% Đạm + 50% Kali

-          Bón thúc lần 2 (45-50 ngày sau cấy): 40% Đạm + 50% Kali

*Chú ý: Vụ Hè Thu ở Miền Bắc nên giảm 20% hàm lượng Đạm theo khuyến cao , bón phân đúng thời điểm và liều lượng để đạt năng suất cao.