Farmer in field facing horizon

Sản phẩm & Giải pháp

Các giải pháp kỹ thuật số, Thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trống cân bằng và đa dạng của chúng tôi mang lại những kết quả tuyệt vời.

Danh mục đầu tư mở rộng

Corteva giờ đây có thể mang đến các giải pháp tích hợp và mở rộng kết hợp giữa di truyền học, hóa học và nông nghiệp. Chúng tôi giúp nông dân tối đa hóa hiệu quả đầu tư thông qua các giải pháp Bảo vệ thực vật và giống cây trồng dựa trên khoa học, đem lại hiệu quả cao và tối ưu hóa năng suất cũng như chất lượng cây trồng.

Two farmers holding lettuce

Áp dụng ở đâu và vào lúc cần thiết nhất

Các sản phẩm hạt giống và thuốc bảo vệ thực vật của chúng tôi giúp gia tăng sản lượng, năng suất và lợi nhuận, đồng thời giảm thiểu rủi ro bằng cách hỗ trợ người nông dân kiểm soát ở đâu và khi nào, lúc nào là cần thiết nhất. Các công cụ kỹ thuật số của chúng tôi cung cấp những hiểu biết sâu sắc về toàn bộ hoạt động vận hành trong quá trình sản xuất Nông nghiệp.

Giống cây trồng

Bằng cách kết hợp các công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất, Corteva cung cấp các giải pháp giúp đáp ứng nhu cầu của việc tăng sản lượng lương thực thực phẩm giữa lúc dân số thế giới ngày càng tăng.

Hạt giống Hạt giống
Lúa Giống Lúa Lai
Ngô Giống Ngô Lai
Discovery Khám phá
Innovation Công nghệ
Enrich lives Sự phong phú

Thuốc BVTV

Các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật của chúng tôi giúp giảm rủi ro và tăng khả năng kiểm soát của nông dân đối với các loại sâu bệnh hại và cỏ dại.

Crop Protection Icon Thuốc BVTV
Lúa CP Lúa
Cây ăn trái Cây ăn trái
Cây có múi Cây có múi
Rau màu Rau màu
Crop Proetction6 Rau màu và cây ăn trái