Mục tiêu mang lại lợi ích cho Nông dân

Man Inspects Corn

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi cam kết làm giàu thêm cuộc sống của những người sản xuất. Chúng tôi đặt ra các mục tiêu nhằm cải thiện sinh kế và hoạt động của nông dân đồng thời bảo tồn tài nguyên và duy trì nguồn đất đai. Cam kết trong 10 năm tới của chúng tôi là sẽ cung cấp các công cụ và các khóa đào tạo nhằm giúp người Nông dân gia tăng năng suất một cách ổn định, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và cải thiện khả năng phục hồi của thiên nhiên.

Mục tiêu đến năm 2030 của chúng tôi

Cung cấp các khóa huấn luyện cho Nông dân

Huấn luyện cho 25 triệu Nông dân về việc sử dụng nguồn tài nguyên đất, nước và dinh dưỡng một cách hiệu quả và đúng đắn đến năm 2030

Chúng tôi đang mở rộng cách chia sẻ thông tin về khoa học kỹ thuật và các công nghệ tiên tiến nhất đến người Nông dân

Làm giàu thêm cuộc sống của những Nông hộ nhỏ

Giúp gia tăng năng suất, thu nhập và thực hành nông nghiệp bền vững cho 500 triệu Nông hộ vừa và nhỏ đến năm 2030.

Có đến 80% nguồn cung thực phẩm đến từ Châu Á và một phần khu vực Châu Phi là từ các Nông hộ nhỏ. Chúng tôi cam kết đem đến cho họ cách tiếp cận các công cụ, giải pháp và sự hỗ trợ từ các chuyên gia Nông nghiệp.

Giảm khí thải nhà kính đồng thời gia tăng sản lượng

Cho phép nông dân tăng 20% năng suất cây trồng một cách bền vững đồng thời giảm 20% lượng khí thải nhà kính trong cùng hệ thống cây trồng so với năm 2020.

Chúng tôi cung cấp các biện pháp cải tiến và phương pháp hữu hiệu nhất nhằm giúp nâng cao năng suất, đồng thời bảo vệ hành tinh của chúng ta.

 

Woman with iPad in a Wheatfield

Nông dân là những người đầu tiên phải đối mặt với sự thay đổi, trong khi họ vẫn không ngừng phấn đấu để đạt được năng suất cao hơn. Ưu tiên của chúng tôi là sự thành công của người nông dân. Bởi vì khi Nhà nông thành công, thế giới của chúng ta cũng phát triển.