Mục tiêu phát triển bền vững trên toàn cầu

Giải pháp Corteva giúp tối ưu năng suất

Mong muốn của Corteva là đem đến sự thành công cho những người sản xuất và người tiêu dùng

Chúng tôi muốn gia tăng năng suất và giá trị trên nguồn tài nguyên đất đai hiện hữu và đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

Chúng tôi đang xây dựng một công ty vững mạnh dựa trên các di sản để giải quyết những thách thức của tương lai